Simultaneous optimization of electrical and thermal transport properties of Bi 0.5 Sb 1.5 Te 3 thermoelectric alloy by twin boundary engineering

Yu, Yuan; He, Dong-Sheng; Zhang, Siyuan; Cojocaru-Mirédin, Oana-Eugenia; Schwarz, Torsten; Stoffers, Andreas; Wang, Xiao-Yu; Zheng, Shuqi; Zhu, Bin; Scheu, Christina; Wu, Di; He, Jia-Qing; Wuttig, Matthias; Huang, Zhong-Yue (Corresponding author); Zu, Fang-Qiu (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2017)
Journal Article

In: Nano energy
Volume: 37
Page(s)/Article-Nr.: 203-213

Institutions

  • Department of Physics [130000]
  • Chair of Experimental Physics I A and I. Institute of Physics [131110]

Identifier