Improved Solubility in Metavalently Bonded Solid Leads to Band Alignment, Ultralow Thermal Conductivity, and High Thermoelectric Performance in SnTe

Liu, Yuqi; Zhang, Xuemei; Nan, Pengfei; Zou, Bo; Zhang, Qingtang; Hou, Yunxiang; Li, Shuang; Gong, Yaru; Liu, Qingfeng; Ge, Binghui; Cojocaru-Miredin, Oana-Eugenia; Yu, Yuan (Corresponding author); Zhang, Yongsheng (Corresponding author); Chen, Guang; Wuttig, Matthias (Corresponding author); Tang, Guodong (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Advanced functional materials
Band: 10
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2209980

Identifikationsnummern