Layer-Switching Mechanisms in Sb2Te3

Wang, Jiang-Jing; Wang, Jun; Xu, Yazhi; Xin, Tianjiao; Song, Zhitang; Pohlmann, Marc; Kaminski, Marvin; Lu, Lu; Du, Hongchu; Jia, Chun-Lin; Mazzarello, Riccardo; Wuttig, Matthias; Zhang, Haowei (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Physica status solidi
Band: 13
Heft: 10
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1900320

Identifikationsnummern