Layer-Switching Mechanisms in Sb2Te3

Wang, Jiang-Jing; Wang, Jun; Xu, Yazhi; Xin, Tianjiao; Song, Zhitang; Pohlmann, Marc; Kaminski, Marvin; Lu, Lu; Du, Hongchu; Jia, Chun-Lin; Mazzarello, Riccardo; Wuttig, Matthias; Zhang, Haowei (Corresponding author)

Weinheim / Wiley-VCH (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

Physica status solidi
Band: 13
Ausgabe: 10
Seite(n): 1900320

Identifikationsnummern