Cu Intercalation and Br Doping to Thermoelectric SnSe2 Lead to Ultrahigh Electron Mobility and Temperature-Independent Power Factor

Zhou, Chongjian; Yu, Yuan; Zhang, Xiangzhao; Cheng, Yudong; Xu, Jingtao; Lee, Yong Kyu; Yoo, Byeongjun; Cojocaru-Miredin, Oana-Eugenia; Liu, Guiwu; Cho, Sung-Pyo; Wuttig, Matthias; Hyeon, Taeghwan; Chung, In-Seung (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2019, 2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Advanced functional materials
Band: 30
Heft: 6
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1908405

Identifikationsnummern