Simultaneous optimization of electrical and thermal transport properties of Bi 0.5 Sb 1.5 Te 3 thermoelectric alloy by twin boundary engineering

Yu, Yuan; He, Dong-Sheng; Zhang, Siyuan; Cojocaru-Mirédin, Oana-Eugenia; Schwarz, Torsten; Stoffers, Andreas; Wang, Xiao-Yu; Zheng, Shuqi; Zhu, Bin; Scheu, Christina; Wu, Di; He, Jia-Qing; Wuttig, Matthias; Huang, Zhong-Yue (Corresponding author); Zu, Fang-Qiu (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2017)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nano energy
Band: 37
Seite(n)/Artikel-Nr.: 203-213

Einrichtungen

  • Fachgruppe Physik [130000]
  • Lehrstuhl für Experimentalphysik I A und I. Physikalisches Institut [131110]

Identifikationsnummern