Enhancing thermoelectric performance of Sb2Te3 through swapped bilayer defects

Wang, Jiangjing; Zhou, Chongjian; Yu, Yuan; Zhou, Yuxing; Lu, Lu; Ge, Bangzhi; Cheng, Yudong; Jia, Chun-Lin; Mazzarello, Riccardo; Shi, Zhongqi (Corresponding author); Wuttig, Matthias (Corresponding author); Zhang, Wei (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2020, 2021)
Journal Article

In: Nano energy
Volume: 79
Page(s)/Article-Nr.: 105484

Institutions

  • Department of Physics [130000]
  • Chair of Experimental Physics I A and I. Institute of Physics [131110]

Identifier