Simultaneous optimization of electrical and thermal transport properties of Bi 0.5 Sb 1.5 Te 3 thermoelectric alloy by twin boundary engineering

Amsterdam [u.a.] / Elsevier (2017) [Journal Article]

Nano energy
Volume: 37
Page(s): 203-213

Authors

Selected Authors

Yu, Yuan
He, Dong-Sheng
Zhang, Siyuan
Cojocaru-Mirédin, Oana
Schwarz, Torsten

Other Authors

Stoffers, Andreas
Wang, Xiao-Yu
Zheng, Shuqi
Zhu, Bin
Scheu, Christina
Wu, Di
He, Jia-Qing
Wuttig, Matthias
Huang, Zhong-Yue
Zu, Fang-Qiu

Identifier