Terahertz Nanoimaging and Nanospectroscopy of Chalcogenide Phase-Change Materials

Chen, Chao; Chen, Shu; Lobo, Ricardo P. S. M.; Maciel-Escudero, Carlos; Lewin, Martin; Taubner, Thomas; Xiong, Wei; Xu, Ming (Corresponding author); Zhang, Xinliang; Miao, Xiangshui; Li, Peining (Corresponding author); Hillenbrand, Rainer (Corresponding author)

Washington, DC : ACS (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: ACS photonics
Band: 7
Heft: 12
Seite(n)/Artikel-Nr.: 3499-3506

Identifikationsnummern

Downloads