Layer-Switching Mechanisms in Sb2Te3

Wang, Jiang-Jing; Wang, Jun; Xu, Yazhi; Xin, Tianjiao; Song, Zhitang; Pohlmann, Marc; Kaminski, Marvin; Lu, Lu; Du, Hongchu; Jia, Chun-Lin; Mazzarello, Riccardo; Wuttig, Matthias; Zhang, Haowei (Corresponding author)

Weinheim : Wiley-VCH (2019)
Journal Article

In: Physica status solidi
Volume: 13
Issue: 10
Page(s)/Article-Nr.: 1900320

Institutions

  • JARA - FIT [080009]
  • Department of Physics [130000]
  • Chair of Experimental Physics I A and I. Institute of Physics [131110]
  • Theoretical Solid State Physics Teaching and Research Area [135420]

Identifier