Layer-Switching Mechanisms in Sb2Te3

Weinheim / Wiley-VCH (2019) [Journal Article]

Physica status solidi
Volume: 13
Issue: 10
Page(s): 1900320

Authors

Selected Authors

Wang, Jiang-Jing
Wang, Jun
Xu, Yazhi
Xin, Tianjiao
Song, Zhitang

Other Authors

Pohlmann, Marc
Kaminski, Marvin
Lu, Lu
Du, Hongchu
Jia, Chun-Lin
Mazzarello, Riccardo
Wuttig, Matthias
Zhang, Haowei

Identifier