High-Performance n-Type PbSe-Cu2Se Thermoelectrics through Conduction Band Engineering and Phonon Softening

Zhou, Chongjian; Yu, Yuan; Lee, Yong Kyu; Cojocaru-Miredin, Oana-Eugenia; Yoo, Byeongjun; Cho, Sung-Pyo; Im, Jino; Wuttig, Matthias; Hyeon, Taeghwan; Chung, In (Corresponding author)

Washington, DC : American Chemical Society (2018)
Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society
Volume: 140
Issue: 45
Page(s)/Article-Nr.: 15535-15545

Identifier